Baldwin Filters

Promáčknutí Spin-on filtrů

Březen 2012

Někdy se může stát, že když otevřete obal, ve kterém byl dodán spin-on filtr, můžete si všimnout promáčkliny, ať už malé, nebo velké. Když budete instalovat spin-on filtr, může nechtěně dojít k poškození klíčem na filtr, nebo jiným montážním přípravkem, nebo jeho umístěním.
Co uděláte?
Promáčknutý filtr je poškozený filtr a to znamená, že by měl být nahrazen ihned novým.
Výrobci filtrů občas obdrží reklamací týkající se praskliny ve spin-on filtru. Tato prasklina se obvykle nachází v blízkosti nebo přímo v promáčklině baňky filtru.
Obvykle se zjistí, že prasklinu způsobilo promáčknutí , což není výrobní vada filtru a to vede k zamítnutí reklamace ze strany výrobce.
Filtry jsou navrženy tak, aby odolávali únavě a pulzům na vnitřní straně baňky.Promáčklina poskytuje místo, kde může docházet k nadměrnému zatížení, což zvyšuje možnost poškození v důsledku únavy materiálu.
Tlakové pulzy ve filtru vznikají úpravou integrovaného tlaku v kapalinovém systému regulačním ventilem, který občas otevírá a zavírá. Tento ventil se otevírá a zavírá průběžně po celou dobu provozu a v systému vytváří pulzující účinek.
Oslabená plocha v místě promáčkliny se ohýbá kvůli pulzujícímu působení tlaku a vytváří místo, které je náchylné k únavě a praskání.
Filtry, které jsou promáčklé před instalací by neměly být používány a filtry poškozené během instalace by měly být odstraněny a nahrazeny novými, nepoškozenými filtry.
I když se může zdát promáčklina malá a bezvýznamná, náklady na výměnu filtru jsou mnohem nižší než škody, které mohou vzniknout důsledkem prasknutí filtru za provozu.
Další informace jsou k dispozici na internetové adrese: www.baldwinfilter.com/techtips.html.